slide 1
slide 1
slide 1
Image Slide 2
Image Slide 2
Image Slide 2
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Cmentarze Bródno

Gdy mówimy o cmentarzach warszawskich zazwyczaj mamy na myśli Powązki Wojskowe albo Stare. Choć na cmentarzu bródnowskim jest znacznie więcej mogił, to Powązki cieszą się większą sławą i częściej są odwiedzane przez miłośników historii czy turystów. Tymczasem współczesne Bródno ma w swoim centrum prawdziwy skarb narodowej kultury i historii – cmentarz, który nie tylko warto zobaczyć, ale powinno się go również objąć ochroną jaka należna jest cennym zabytkom.

Historia Bródna i jego cmentarza

W początkach państwa polskiego Bródno było warowną osadą. Następnie pełniło rolę królewskiej wsi oraz siedziby folwarku. Rozwój osady zahamowały wojny szwedzkie, a przywracanie świetności i znaczenia gospodarczego przypadło dopiero na czasy budowy kolei nadwiślańskiej, czyli drugą połowę XIX stulecia.

Zanim na Bródnie wybudowano wielkie osiedla na wydzielonym obszarze po dawnym poligonie i wyrobiskach po kopalni kruszywa założono cmentarz. Nie miał on takiego prestiżu jak Powązki, stąd często nazywano go cmentarzem biedoty. Takie stygmatyzowanie cmentarza bródnowskiego ma tylko częściowe uzasadnienie, wszak znajdujące się tu tysiące miejsc spoczynku, to groby wielkich i bardzo zasłużonych Polaków. Jako przykłady warto przywołać Mieczysława Fogga, który przez wiele lat kwestował na rzecz odnowy zabytkowych grobów bródnowskich, pieśniarkę Łucję Prus czy znanego podróżnika Tony Halika. Grób tego ostatniego jest wart odwiedzenia nie tylko ze względu na pamięć po podróżniku, ale również niezwykłą rzeźbę na nagrobku, której autorem jest wybitny współczesny rzeźbiarz Gustaw Zemło.
Jako ciekawostkę warto zobaczyć mogiłę niejakiego Ignacego Kowalewskiego (kwatera 4D, rząd II). Z napisu na nagrobku wynika, że zmarły w dniu 6 września 1913 roku miał w chwili śmierci 682 lata!

Obecnie cmentarz bródnowski zaliczany jest do największych w Europie, przede wszystkim ze względu na liczbę pochowanych tu osób. Źródła oficjalne mówią o liczbie 1,2 miliona osób. Nekropolia podzielona jest na 965 kwater, a mury otaczające ją mają łączną długość ok. 5 kilometrów.

Cmentarz bródnowski dzisiaj

Choć dzisiaj Bródno otoczone jest wielkimi osiedlami mieszkaniowymi i jego rozwój z tego względu jest nieco ograniczony, to na cmentarzu codziennie odbywa się kilkadziesiąt ceremonii pogrzebowych. Aby zorganizować pochówek w tym miejscu najlepiej zwrócić się do firmy świadczącej usługi pogrzebowe na Bródnie. Znajomość realiów dzielnicy i miejscowego cmentarza, to niewątpliwe atuty jakimi dysponuje zakład pogrzebowy działający w tym rejonie miasta. Począwszy od zgłoszenia na telefoniczny numer kontaktowy podany na stronie www zakładu pracownicy firmy zajmą się każdą sprawą, najdrobniejszym szczegółem uroczystości, pozwolą przejść rodzinie przez trudne i czasem bzdurne procedury urzędnicze wykazując się przy tym wysoką kulturą osobistą, wielkim taktem i poszanowaniem prywatności osób cierpiących z powodu straty Bliskich.

Kompleksowe usługi pogrzebowe świadczone przez zakład pogrzebowy na terenie Bródna obejmują między innymi:
– pozyskanie dokumentów zgonu od lekarza (szpitala), załatwienie aktu zgonu USC, wystąpienie o wypłatę zasiłku ZUS, KRUS, MSWiA lub z wojska oraz odszkodowania z tytułu polisy na życie,
– ustalenie miejsca pochówku, wykopanie/ zakopanie grobu ziemnego lub odkrycie/ zakrycie murowanego,
– przygotowanie ciała do pogrzebu lub kremacji, przechowanie w chłodni, kremację,
– zaopatrzenie w trumnę, urnę, odzież, krzyż, tabliczkę,
– transport zwłok, żałobników, księdza,
– oprawę muzyczną i fotograficzną uroczystości.

Organizacją pogrzebów na cmentarzu Bródnowskim zajmuje się Zakład Pogrzebowy HERON.
cmentarz bródno

Cmentarz Bródnowski

św. Wincentego 83, 03-530 Warszawa